Behandlingsmetoder
Företagsmassage 
Varför massage? 
Bokning, Priser 
 
Om Företaget 
Länkar 
Startsida 
 
 
 
 
 
 
 
 

Varför massage?

         Massagens effekter
» Gör spända muskler mjuka och elastiska
» Ökar blodcirkulationen i musklerna
» Ökar lymfcirkulationen
» Stärker immunförsvaret
» Har en avslappnande effekt på kroppen
» Ger en djupare och lugnare andning
» Ökad utsöndring av vätska och slaggprodukter
» Ger en ökad kroppskännedom
» Motverkar ärrbildningar efter skador i muskelvävnader
» Har god effekt på träningsvärk.
» Motverkar spänningar vid smärttillstånd.
» Motverkar stress
» Har en lugnande effekt på nervsystemet
» Ökar koncentrationsförmågan
» Ökar kroppens allmänna välbefinnande


Vad många inte vet är att smärtor i leder ofta beror på att muskulaturen är stum uttorkad och förkortad, så som i knäled, fotled, armbågsled osv. En torr och dåligt syresatt muskel drar och sliter i sitt fäste, vilket i sin tur skapar smärta och inflammationer.
Samma sak när det gäller huvudvärk, yrsel, brännande smärta i skuldror, samt molvärk i armar, höfter, rygg. Då musklerna utsätts för spänningar och syrebrist kan de liknas vid torra disktrasor eller korta hängslen, alla vet väl hur illa en torr disktrasa fungerar.

Men om man blöter upp den och vrider ur den så kommer den att fungera bättre. En muskel fungerar nästan likadant. Vi arbetar mycket på djupet i muskulaturen och får i de flesta fall mycket goda resultat vad det gäller smärtor och rörelseinskränkningar i musklerna.

Regelbunden massage, eller annan manuell behandling, kan vara ett bra sätt att förebygga belastningsbesvär. Detta gäller framför allt dem som har ringa intresse av att hålla kroppen fri från krämpor med träning och fysisk aktivitet. Många blir mer aktiva och kroppsmedvetna.

När bör man undvika massage?
Massage ska inte ges vid:

Feber och infektioner
Uttalad benskörhet
Primär eller sekundär tumör i kotpelare eller ryggmärg
Akuta skador
Akuta inflammationer
Färska frakturer
Reumatisk sjukdom i halsrygg
Skelettinfektioner
Akut trauma mot kotpelaren

Konsultera alltid läkare innan du väljer massage som behandling vid:
Blödarsjuka
Hjärtkärlsjukdomar
Kärlproblem som åderbråck, proppar, åderförkalkning och inflammation i kärl
Oförmåga till avspänning
Öppna sår och variga processer
Kraftiga eksem
Kontakt: Dalgatan 3, Gnesta; tfn 0158-129 94; e-post kristina6@telia.com